Login

Hudební svátek k výročí otevření bynovské školy

Hudební svátek k výročí otevření bynovské školy
Ve středu 5. října ožil děčínský zámek neobyčejným hudebním svátkem. V rámci oslav 30. výročí otevření ZŠ a MŠ v Děčíně – Bynově se za aktivní spolupráce několika subjektů představila hudební tělesa, ve kterých působí děti a mládež. Poctou organizátorům i přítomné veřejnosti byla přítomnost australských hostů, kteří přijali pozvání bynovské školy a předvedli své muzikantské dovednosti.
Naplněný Knihovní sál děčínského zámku za přítomnosti vzácných hostů (1. náměstkyně primátorky města Mgr. Hana Cermonová, prorektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. s chotí, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Bc. Radim F. Holeček a ředitel ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.) ocenil nejen vystoupení Australanů, ale i vystupujících sborových těles z Děčína a Chlumce u Ústí nad Labem.
Chlumecký pěvecký sbor (sbormistr Mgr. Josef Říha, pedagog bynovské ZŠ) vystoupil jako první se svým tradičním, vyspělým  a pestrým repertoárem. Tento sbor s úspěchem vystupoval již v mnoha evropských zemích i za oceánem a poprvé se tak představil děčínské veřejnosti. Není bez zajímavosti, že právě toto těleso již mnoho let zprostředkovává návštěvy zahraničních hudebních těles (zejména z USA a Austrálie) v Ústeckém kraji. Příslib sbormistra ohledně další spolupráce s děčínskými subjekty dávají tak městu Děčín mimořádnou příležitost přivítat a vyslechnout nejen v reprezentativních zámeckých prostorách kvalitní zahraniční pěvecké sbory.
Výborní pedagogové – sbormistři - pěveckých sborů Gymnázia Děčín a ZUŠ Děčín Pomněnky spojili své dovednosti a Děčín může být právem hrdý na interpretační úroveň nově vzniklého výběrového tělesa pod názvem Chorus Albis. Ten svým vystoupením potvrdil vynikající úspěchy ze zářijové účasti na mezinárodním festivalu pěveckých sborů v katalánském Lloret de Mar (International Pau Casals Choir Competition & Festival “Canco Mediterrania”), kde získal 3 stříbrná a jedno zlaté pásmo. Pod vedením sbormistrů Mgr. Lenky Holubcové, Mgr. Markéty Bednářové a Mgr. Ivy Hančové mladí interpreté zazpívali bezchybně, s chutí a patřičným elánem. Předvedený náročný repertoár s citlivým a výborným klavírním doprovodem (Mgr. Iva Šulcová a prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D.) doprovodili přítomní posluchači dlouhotrvajícím potleskem.
Výběr 88 žáků a studentů ze západní části australského Nového Jižního Walesu vystupoval v druhé polovině koncertu. Interpreti a instrumentalisté byli na evropské turné vybráni na základě výběrových řízení, kdy byli na dalekou cestu vybráni ti, kteří dosahovali patřičné úrovně. Mládež byla vybrána ze státních škol a výrazně napomohl k uskutečnění koncertů umělecký grant státu Nový Jižní Wales. Evropské turné Australanů bylo spojeno nejen s vystupováním, ale i studijními workshopy ve Vídni, Salcburku, Budapešti a Praze. Obě australská tělesa – jak sbor, tak zejména orchestr – byla odměněna velkým potleskem, posluchači z řad rodičů, přítomných pěveckých sborů i veřejnosti ocenili zejména zaujetí, s kterým mladí Australané vystupovali.

Hudební svátek věnovaný výročí otevření ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně se opravdu povedl.  Poděkování patří nejen vystupujícím, ale i těm, kteří se na uskutečnění mimořádného koncertu podíleli: Statutárnímu městu Děčín, Zámku Děčín, ZŠ a MŠ v Bynově – Děčíně , vedení Chlumeckého pěveckého sboru a v neposlední řadě Ústeckému kraji, který ze svého fondu celý projekt finančně podpořil.

Josef Říha

Zpět na hlavní výpis

AKTUALITY

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Ukončení přerušení provozu MŠ a pokyny pro provoz MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, a to v termínu od 4. do 15. května 2020.

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu najdete zde

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění.

Online výukové materiály

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 18. června od 16:00 se ve třídách 5. A a 5. B (pavilon školní družiny) koná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem z ulice Na Pěšině. Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí a byli vybaveni rouškami. Děkujeme.

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Sdělení ŠJ

Žáci 1. stupně, kteří budou od 25. 5. chodit do školy a budou mít zájem o obědy, si je musí do 20. 5. do 11:00 individuálně přihlásit telefonicky, mailem nebo na strava.cz.

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu:
Čtyřleté obory – 8. června
Víceletá gymnázia – 9. června

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do do konce školního roku 2019/2020 – žáci 1. stupně

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign