logotyp
Login

Vnitřní řád ŠJ

Plné znění provozního řádu školní jídelny ze dne 28. 8. 2017.

Provoz školní jídelny se řídí Školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Stravování zaměstnanců ZŠ Na Pěšině /závodní stravování/ upravuje vyhláška o nákladech na závodní stravování č. 84/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Kolektivní smlouva.

Stravování cizích strávníků je upraveno Směrnicí k provádění doplňkové činnosti.

Provoz školní jídelny se řídí též Vyhláškou č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění pozdějších předpisů a platnými evropskými a vnitrostátními hygienickými předpisy.

Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci, pracovníci školy a cizí strávníci. Strava pro žáky se vydává pouze ve školní jídelně. Pro cizí strávníky se strava vydává do přinesených nádob. Konzumace stravy v jídelně není pro cizí strávníky povolena.


Strava se vydává v hodinách určených k výdeji:

 • pro cizí strávníky od 10.30 do 11.15 hodin
 • pro žáky a zaměstnance od 11.45 do 14.00 hodin

Do jídelny mají dovolen přístup pouze strávníci, kteří mají řádně zaplacené obědy. Všichni strávníci jsou povinni stravovat se v prostorách jídelny. Neodůvodněné odnášení jídla v nosiči není dovoleno, pouze ve výjimečných případech po domluvě s vedoucí jídelny. Chce-li si strávník odebírat oběd do jídlonosiče, bude veden v kategorii cizí strávník a tím bude platit za stravné plnou cenu dle kalkulace a bude mu změněna kategorie pro stravování.

Strávníci jsou rozděleni do kategorií (žáci dle věku a dospělí strávníci):

 • I. kategorie jsou žáci od 7 do 10 let 
 • II. kategorie jsou žáci od 11 do 14 let 
 • III. kategorie jsou: 
  • žáci od 15 let výše 
  • zaměstnanci školy 
  • cizí strávníci

Způsob úhrady stravného:

 • trvalým příkazem 
 • bankovním jednorázovým příkazem 
 • složením hotovosti v Komerční bance na účet školy 
 • poštovní poukázkou 
 • platba v hotovosti v pokladně školní jídelny je možná pouze pro cizí strávníky 
 • Úhrada stravného se provádí vždy na příští měsíc. Platbu je nutné provést nejpozději do 20. dne v měsíci. Obědy je možné přihlásit až po připsání částky na účet.

Přihlašování stravy se provádí každý měsíc automaticky po zaplacení stravného a po připsání částky na účet. Strávníci, kteří platí úhradu složenkou, musí přinést stvrzenku o zaplacení, aby jim mohla být strava přihlášena.
V případě nepřítomnosti musí být strávník ústně nebo telefonicky odhlášen. Oběd je nutné odhlašovat 1 den předem (vždy do 14.00 hod.)

V době nemoci nemohou žáci odebírat dotovanou stravu /kromě prvního dne nemoci/ a musí se odhlásit nebo uhradit plnou hodnotu oběda – tj. včetně mzdových a režijních nákladů (Vyhl. 107/2005 Sb.). V případě neodhlášeného a neodebraného jídla může školské zařízení požadovat na strávníkovi úplatu za uvařené jídlo včetně režijních nákladů.

Pro zahájení stravování žáků a pracovníků školy je podmínka odebírání stravy nejméně 3x týdně, ve výjimečných případech 1x týdně. Pro cizí strávníky je podmíněn odběr stravy min. 10 dní v měsíci.

Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování. Výdej stravy je pouze na Dc kartu .
Dc karta je prodána za  Kč 89,-. 

V případě zapomenutí Dc karty se strávník ohlásí v pokladně jídelny a dostane náhradní stravenku. V případě ztráty Dc karty je nutné tuto skutečnost ohlásit v pokladně jídelny a zakoupit novou.

Změna v jídelníčku je vyhrazena vedoucí ŠJ.

Strávníkovi nevzniká nárok na přídavek stravy.

Nárok na odběr stravy za zvýhodněné úplaty nelze poskytovat v době školních prázdnin, ředitelského volna a nemoci.

Změny v údajích strávníka je nutné bezprostředně oznámit.

Připomínky se vyřizují u vedoucí školní jídelny.

V Děčíně 28. 8. 2017

Zita Jetmarová, vedoucí školní jídelny
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD., ředitel školy

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

ZŠ a MŠ Na Pěšině

obrázek
Telefon
ZŠ: +420 412 544 271
MŠ Na Pěšině:+420 775 861 916
MŠ Rudolfova: +420 775 861 917


E-mail: zsbynov@seznam.cz

AKTUALITY

Vánoční trhy

obrázek
Zveme vás na Vánoční trhy, které se konají ve středu 13. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu naší školy. Těšit se můžete na vánoční výrobky našich žáků, školní kavárnu, prodej knížek, tvořivou dílničku (zdobení perníčků), vystoupení školního sboru (v 15:00) a mnoho dalšího.

Těšíme se na vás

Poděkování

Vážení rodiče, milí návštěvníci akademie,

dovolte, abych moc poděkoval Vám všem, kdo jste naši školu podpořili návštěvou na včerejší "open air" školní akademii. Doufám, že Vás vystoupení našich žákyň a žáků potěšila a pobavila.

Děkujeme, za všechny zúčastněné děti a pedagogy,

M. Slavík

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign