logotyp
Login

Aktuality ZŠ a MŠ Na Pěšině

Třídní schůzky, ředitelské volno

Třídní schůzky 
Třídní schůzky se budou konat v úterý 15. 11. od 17.00 hod.


Ředitelské volno
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. dne  18. 11. 2022 z organizačních důvodů (dokončení opravy havárie kanalizační stoky) volný den (ředitelské volno). Tento den nebude probíhat výuka, mimo provoz bude jídelna i školní družina.

Ředitelské volno ve dnech 24. a 25. 10. 2022

Ředitel školy podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ve dnech 24. a 25. 10. 2022 z organizačních důvodů (oprava havárie kanalizační stoky) volný den (ředitelské volno). V tyto dny nebude probíhat výuka, mimo provoz bude jídelna i školní družina.

Podzimní prázdniny jsou stanoveny na středu 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022. V pátek 28. 10. následuje Státní svátek.
Dobrý den,
ve čtvrtek 15.9. budou mít děti při odchodu ze školy možnost, zahrát si florbal na připraveném hřišti, které bude postavené v prostorách před hlavním vchodem. Akci organizuje florbalový klub pod domem dětí a mládeže. Hřiště s trenéry bude dětem k dispozici od 12 do cca 15ti hod.
Těšíme se na vás,

DDM Děčín - středisko Březiny
tel.:724 148 595

Organizace začátku školního roku 2022/2023

 • Čtvrtek 1. 9., první školní den: všichni žáci 8:00 — 8:45, přivítání žáků,
 • Pátek 2. 9.: Žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40; žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40; žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit 11:30 – 11:40): třídnické hodiny, třídnické práce
 • Týden 5. 9. – 9. 9.: dle rozvrhu bez odpoledního vyučování, to včetně volitelných předmětů začíná od 12. 9.
 • 1. 9. a  2. 9. vydává jídelna obědy 11:30 — 13:00; od 5. 9. je normální výdej 11:40 – 14:00

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Závěr školního roku 2021/2022

Pátek 24. 6.: žáci 2. stupně mají Sportovní den
Pondělí 27. 6.: žáci 1. stupně mají Sportovní den
Úterý 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce)

Středa 29. 6.:  žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce)
Čtvrtek 30. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku)

28. - 30. 6.: jídelna vydává obědy do 13:00.

Úspěchy našich žáků ve vybíjené

Úspěchy našich žáků ve vybíjenéVe čtvrtek 19. května se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje děčínských škol ve vybíjené v Jílovém. Čtvrťáci vybojovali 3. místo a páťáci se umístili na skvělém 2. místě. Gratulujeme!

Sportovně zábavné odpoledne Sídlištní liga

Sportovně zábavné odpoledne Sídlištní ligaFlorbalový klub při DDM Děčín ve spolupráci s Anděly bez křídel a pivovarem Nomád si připravil ve čt 12. 5. v areálu ZŠ Na Pěšině sportovně zábavnou akci pro celou rodinu. Jednalo se o premiérový ročník projektu, který nabídne sportovní a tvořivé odpoledne přímo uprostřed sídliště na speciální mobilním povrchu určený pro florbal. Věříme, že odpolední program rodiče i děti přitáhlo a bavilo. Navnadění hráči a hráčky ze sídlištních kol se mohou dostavit na finálové setkání 28.5. do areálu pivovaru Nomád, který proběhne v rámci akce Mladé Labe pořádající DDM Děčín a je součástí městských slavností. Fotky z akce jsou k nahlédnutí na webu a facebooku florbalového klubu FBC DDM Děčín.


https://eu.zonerama.com/FBCDecin/Album/8401772


https://www.facebook.com/florbalovyklubdecin/posts/10158551777381787?notif_id=1652468963837138&notif_t=page_share&ref=notif

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 19. dubna 2022 od 17 hodin.

Leták pro ukrajinské rodiče k začleňování jejich dětí do vzdělávacího systému ČR

czcz

ukrukr

INFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022

MŠMT informuje, že dne 9. 3. 2022 vláda schválila mimořádné opatření MZd o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností ode dne 14. března 2022.

Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Nabídka DDM Děčín pro děti z Ukrajiny

Nabídka DDM Děčín pro děti z Ukrajiny

Informace MŠMT – zrušení povinného testování ve školách

Podle Mimořádného opatření MZd se od 19. 2. 2022 již nebudou ve všech školách testovat žáci ani zaměstnanci.
Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy. V případě, že žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže se zúčastnit prezenční výuky.
Nadále platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve stejném rozsahu jako dosud.
 

Důležité sdělení školní jídelny

Od 1.9.2022 se zvyšují ceny stravného pro Všechny strávníky ŠJ.

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid bohužel trvá - jídelna bude mimo provoz i nadále ve dnech 2. a 3. 2. 2022. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

ŠJ je stále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do úterý 1. 2. 2022. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Závěr 1. pololetí 2021/2022

1. pololetí školního roku 2021/2022 končí v pondělí 31. ledna 2022 − třídní učitelky a učitelé zhodnotí pololetí a předají žákům výpis z vysvědčení. Vyučování končí na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni během 5. vyučovací hodiny (12:20 − 12:35).

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 14. 3. - 20. 3. 2022.

ŠJ bude nadále uzavřena

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid trvá - jídelna bude mimo provoz minimálně do pátku 28. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

Prodloužení uzavření ŠJ

Uzavření jídelny z důvodu onemocnění Covid a karantény je prodlouženo zatím do středy 26. 1. O případných změnách vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování (v dnes v úterý 25. 1. odpolední vyučování odpadá).
Děkujeme za pochopení.

Důležité sdělení - uzavření jídelny

V pondělí 24. 1. bude z důvodu onemocnění Covid a karantény úplně uzavřena školní jídelna. Doba uzavření může být prodloužena, o tom vás budeme informovat. Prosíme rodiče, aby dali dětem dostatečnou svačinu, především pokud budou zůstávat ve školní družině nebo mají odpolední vyučování.
Děkujeme za pochopení.

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY DOBY TRVÁNÍ KARANTÉNY A IZOLACE OD 11. 1. 2022 A PRAVIDEL PRO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 17. 1. 2022

Informace k postupu školy při pozitivním antigenním testu od 3. 1. 2022

 • V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu a odchází domů, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,
 • jde o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.
 • Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd),
 • dodržování dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.
 • Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Informace pro rodiče k provozu ZŠ a MŠ od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění s účinností od 3. 1. 2022 takto:

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,
 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci,
 • v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
I nadále se testování týká pouze žáků základní školy a nebudou se testovat děti v mateřských školách. O případných změnách a dalších informacích k provozu škol v souvislosti s vládními opatřeními vás budeme informovat.

Informace k 20. - 22. 12. 2021 a vánočním prázdninám

V pondělí 20. 12. a v úterý 21. 12. se žáci budou učit podle rozvrhu, ale bude zrušeno odpolední vyučování (odpolední hodiny, které následují po hodině volna, může jít o 6. - 9. hodinu.)
Ve středu budou mít jednotlivé třídy vánoční besídky apod., žáci 1. stupně budou končit v 11:40 a žáci 2. stupně budou končit postupně v průběhu 4. vyučovací hodiny.
Vánoční prázdniny jsou od čtvrtka 23. 12. 2021 do 2. 1. 2022. Vyučování začne v pondělí 3. 1. 2022.

Ředitelské volno v úterý 14. 12.

Podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. vyhlásil ředitel školy na úterý 14. 12. 2021 z organizačních důvodů (přerušení dodávky elektrické energie) volný den (ředitelské volno).

Testování žáků na onemocnění covid-19

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proběhne ve škole ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 preventivní testování žáků na onemocnění covid-19 a dále od 6. prosince 2021 vždy v první vyučovací den v týdnu až do odvolání. Testovat se bude antigenními testy (GENRUI, SEJOY).

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování)  nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního  testu  na  covid-19),  případně  žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud  se žák  testování  nepodrobí,  bude  se  moci  prezenční  výuky účastnit, ale za speciálních podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva  zdravotnictví  (hlavně zvýšené použití ochrany  dýchacích  cest  po  celou  dobu  pobytu  ve škole).

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 22. 11. od 17.00 hod. V tuto chvíli jsou schůzky plánovány s přítomností rodičů ve škole za dodržení protiepidemických opatření (nasazené respirátory).

Informace pro rodiče – opatření MZd s účinností od 25. 10. 2021:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo „Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19“, s účinností od 25. 10. 2021. Nově se zkracuje doba pro ukončení izolace ze 14 dnů na 7 dní, a to za předpokladu negativního výsledku RT-PCR testu provedeného v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou a absence klinických příznaků onemocnění covid-19.

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021 nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech je povinnost nosit ochranný prostředek stanovený v daném opatření.

Metodický pokyn hlavní hygieničky k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 25. 10. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí s účinností od 1. 11. 2021

Desatero pro primární prevenci

Desatero pro primární prevenciNaše škola se zapojila do preventivního projektu spolku Presafe s názvem Desatero pro primární prevenci.V rámci tohoto projektu se žáci 2. stupně do konce roku 2021 seznámí s tématy zneužívání návykových látek, domácího násilí, poruch příjmu potravy, sebepoškozování apod.
Záštitu nad projektem má metodička prevence pro 2. stupeň, Mgr. M. Jílková.

Organizace začátku školního roku 2021/2022

 • Středa 1. 9., první školní den: všichni žáci 8:00 — 8:45; testování od 2. r.
 • Prvňáčci a jejich doprovod využijí 1. 9. zadní vchod školy (od Tesca).
 • Čtvrtek 2. 9.: žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40 (testování); žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40; žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny).
 • Pátek 3. 9.: 1. stupeň do 11:40, 2. stupeň do 12:35.
 • Další týden 6. – 10. 9.: vyučování podle rozvrhu, bez odpoledního vyučování.
 • Odpolední vyučování včetně volitelných předmětů začínají od 13. 9.
 • 1. 9. –  2. 9. vydává jídelna obědy 11:20 — 12:30; od pátku 3. 9. normální výdej 11:40 – 14:00.

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)Organizace školního roku 2021/2022 (MŠMT)

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Informace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testováníInformace pro rodiče – dodržování hygienických pravidel a preventivní screeningové testování

Letní výukový kemp

Vážení rodiče,

ve dnech 16. 8. 2021 – 20. 8. 2021 proběhne letní výukový kemp, na který jste přihlásili Vaše dítě.

Sraz bude každý den v 8:30 hodin u hlavního vchodu školy. První den příchodu dítěte do školy proběhne testování na Covid-19. Celodenní pitný režim a strava zajištěna. Dopoledne bude probíhat výuka, odpolední program bude sdělen vždy den předem v závislosti na počasí. Zakončení dne cca 16:30 hodin. 

S sebou: psací potřeby, přezuvky, roušky, lahev na pití, vhodné oblečení a pevnou obuv

Děti jsou rozděleny následovně do skupin:

Sk. 1. – celkový počet dětí 27 (1. A, 2. A, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B) – pedagogický dohled: Mgr. Eva Vodičková, Martina Benešová

Sk. 2. – celkový počet dětí 11 (5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A) – pedagogický dohled: Helena Beranová, Matěj Štěpánek

Rodiče budeme kontaktovat ještě prostřednictvím SMS.

Informace pro rodiče žáků ZŠ a dětí MŠ – režim návratu ze zahraničí

MŠMT informovalo, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření MZd k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021.

Toto ochranné opatření upravuje také pravidla pro návrat dětí nebo žáků ze zahraničí. Přehled nejrelevantnějších pravidel týkajících se přímo škol s důrazem také na mateřské školy najdete v přiloženém materiálu „Informace pro školy a školská zařízení 13. července 2021“. V příloze je také výše uvedené opatření MZd.

Z opatření vyplývá především povinnost pro děti nebo žáky (respektive pro jejich zákonné zástupce) po návratu ze zahraničí zpět na území České republiky podrobit se RT-PCR nebo antigennímu testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to na některém z veřejných odběrových míst. Do doby předložení negativního výsledku testu v ZŠ (případně ŠD) nebo MŠ na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 jim nesmí být umožněna přítomnost ve vzdělávací instituci. Povinnost se na děti a žáky ve vztahu ke vzdělávacím institucím uplatňuje tehdy, pokud jsou vzdělávací instituce v provozu.

Výjimky, kdy není nutné předložit výsledek testu, najdete v „Informacích pro školy a školská zařízení 13. července 2021“.

Přehled zemí dle míry rizika nákazy a další související povinnosti naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/

Závěr školního roku 2020/2021

Pondělí 28. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vybírání učebnic, třídnické práce)
Úterý 29. 6.:  žáci 1. i 2. stupně mají 4 vyučovací hodiny (vydávání učebnic, třídnické práce)
Středa 30. 6.: žáci 1. i 2. stupně mají 1 vyučovací hodinu (rozdávání vysvědčení, zhodnocení školního roku)

V tyto dny jídelna vydává obědy do 13:00.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
srdečně Vás zveme k informativní schůzce, která se bude týkat organizace následujícího školního roku a zaopatření školních pomůcek pro budoucí prvňáčky.
Schůzka proběhne ve středu 23. 6. 2021 od 16:00 v budově ZŠ Na Pěšině. Sraz v 15:55 u zadního vchodu školy (směr od Tesca).
Těší se na Vás třídní učitelé
Mgr. Martina Krejčíková
a Mgr. Radek Volevecký

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Odvolání prezenční výuky ve čtvrtek 17. 6.

Podle § 25 odst. 1, 2 písm. d) zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy dne 17. 6. 2021 z organizačních důvodů (odstávka pitné vody) distanční formu vzdělávání pro ZŠ Na Pěšině 330. Uzavřena bude školní družina, školní jídelna nevaří (obědy jsou odhlášeny).
Ve stejný den bude přerušen provoz v MŠ Na Pěšině 331, a to ze stejného důvodu, jako v případě ZŠ.

Informace k provozu ZŠ od 8. 6. 2021

Podle mimořádného opatření MZd k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole zůstává stejný režim jako doposud.

Informace k provozu ZŠ od 24. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 24. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, pro všechny žáky tedy začíná běžná prezenční výuka podle rozvrhu.
 • Podmínkou osobní účasti žáků na vzdělávání je preventivní antigenní testování jedenkrát týdně.
 • Hygienická pravidla zůstávají stejná jako doposud, zejména povinnost nošení ochrany dýchacích cest.

Informace k provozu ZŠ od 17. 5. 2021

Podle informací MŠMT se od 17. 5. 2021 oproti současnosti mění následující:

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, začíná pro ně plná prezenční výuka bez rotací.
 • Žáci 2. stupně pokračují v týdnu 17. – 21. 5. ve výuce „rotačním“ způsobem:
  • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
  • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání.
 • V ŠD se ruší povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Od 24. 5. 2021 by pak měl fungovat i 2. stupeň ZŠ bez rotací v celé ČR.

Sdělení školní jídelny

Žáci 2. stupně, kteří budou chodit při prezenční výuce na obědy, si je musí přihlásit.

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021Podrobnější informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 10. května 2021

Uvedené informace jsou platné v tuto chvíli a mohou se v důsledku vládních nařízení měnit. Další informace budou následovat.

Provoz mateřských škol:

 • Je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání všem dětem, a to bez povinnosti jejich testování.

Provoz základních školy:

 • Od 10. května 2021 pokračují ve stejném režimu:
  • žáci 1. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (pokračují 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A prezenční vzdělávání ve škole,
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B distanční vzdělávání
   • sudé týdny (pokračují 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 5. A distanční vzdělávání.
 • Od 10. května 2021 je umožněna osobní přítomnost:
  • žákům 2. stupně ve škole „rotačním“ způsobem tak, že se vzdělávání ve škole v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd:
   • liché týdny (začínají 19. týdnem 10. – 13. 5. 2021):
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B distanční vzdělávání.
   • sudé týdny (začínají 20. týdnem 17. – 21. 5. 2021):
    • 6. A, 6. B, 8. A, 8. B prezenční vzdělávání ve škole,
    • 7. A, 7. B, 9. A, 9. B distanční vzdělávání
 • Žáci 1. i 2. stupně se při „rotační“ výuce v týdnech, kdy nejsou přítomni ve škole, vzdělávají distančním způsobem.

 Povinné testování:

 • Podle mimořádného opatření MZd je od 10. 5. 2021 školám uložena povinnost testovat:
  • žáky 1. stupně 1x týdně,
  • žáky 2. stupně 2x týdně.
  • Testování žáků bude probíhat pravidelně v pondělí (žáci 1. stupně) a v pondělí a ve čtvrtek (žáci 2. stupně) bezprostředně po příchodu do školy (např. první hodinu nebo po příchodu do ranní družiny).
  • Mimořádné opatření MZd stanoví, že je zakázána osobní přítomnost při vzdělávání dětí a žáků, jestliže se nepodrobí preventivnímu testování ve škole s negativním výsledkem; dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, tedy nemůže být prezenční výuka umožněna.
  • Pokud se dítě nebo žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude po písemné omluvě zákonným zástupcem absenci evidovat jako omluvenou.

Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu:

 • děti v mateřské škole nemusí nosit ochranný prostředek po celou dobu,
 • povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov včetně škol se nemění.

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 3. 5. 2021

Preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu.

Jinak provoz ZŠ a MŠ pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

GDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testováníGDPR - informace o zpracování osobních údajů žáků v rámci povinného testování

Návrat dětí a žáků do škol

Mimořádné opatření KHS Ústeckého kraje pro okres Děčín o dočasném nepovolení návratu žáků do škol nebude prodlouženo. Od pondělí 19. 4. 2021 se tedy žáci vrátí do škol i v děčínském okrese. Při výuce „rotačním“ způsobem začnou v naší ZŠ prezenční vzdělávání ve škole v pondělí žáci 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. B. V MŠ zahájí děti s povinným předškolním vzděláváním.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:
- negativní test a
- žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření ...

Důležité sdělení

Povolení osobní přítomnosti dětí a žáků ve škole pro děčínský okres KHS ÚK kvůli epidemiologické situaci odložila o týden. K návratu dětí a žáků do škol tedy dojde až 19. dubna 2021. Aktualizované informace najdete v níže přiloženém dokumentu.

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 12. dubna 2021

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 29. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 29. března do 11. dubna 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna jsou velikonoční prázdniny a svátky, výuka v těchto dnech neprobíhá.


Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

předkládáme Vám informace k letošnímu výjimečnému zápisu do 1. ročníků. Zápisy se uskuteční v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021, a to bez přítomnosti dětí.

Nabízíme Vám využít k zápisu na naši školu ZŠ Na Pěšině následující možnosti:

Online vyplnění žádosti:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce vytisknout, musí být potvrzena PODPISY OBOU RODIČŮ (i v případě, že spolu rodiče nežijí) a doručit škole, a to následujícími možnými způsoby:

1) datovou schránkou

2) emailem s digitálně ověřeným podpisem

3) poštou (doporučené psaní) na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05

4) osobně v kanceláři budovy ZŠ Na Pěšině 330: v termínu od 12. 4. 2021 do 30. 4. 2021, v době od 8:00 do 13:00, kdybyste se potřebovali domluvit na jiném čase nebo termínu, volejte prosím p. tajemnici V. Morongovou (412 544 271, 775 861 912). V případě, že by se někdo do školy výjimečně nedozvonil, je možné dát potřebné dokumenty do schránky u hlavního vchodu ZŠ. Vyzvednutí formulářů je také možné v kanceláři školy.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. Při dodržení všech platných protiepidemických opatření je možné si domluvit i osobní schůzku.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

-          rodný list dítěte (kopie, sken)

-          v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijímání žáků:

-          přijímáme děti ze spádových i nespádových oblastí
-          počet žáků, které je možné přijmout: 60

Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 22. 3. 2021

MŠMT informuje, že od 22. do 28. března 2021 se v ZŠ a MŠ prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Sdělení školní jídelny

Od 1.9.2022 se zvyšují ceny stravného pro Všechny strávníky ŠJ.

Placení obědů
22. - 30.8.2022
od 9:00 hod. - 11:00 hod.

Trvalé příkazy
Obědy jsou automaticky přihlášeny od 1.9.2022.

Informace k provozu ZŠ a MŠ od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR přijala krizové opatření, kterým se nad rámec dosavadních opatření od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků základní školy.
ZŠ poskytuje žákům vzdělávání distančním způsobem. MŠ poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Uzavření třídy Sluníček MŠ Na Pěšině

Od 24. 2. 2021 do 4. 3. 2021 bude z důvodu karantény uzavřena třída Sluníček MŠ Na Pěšině.

Jarní prázdniny

Pro týden 1. - 7. 3. 2021 jsou pro děčínské školy stanoveny Jarní prázdniny. Prezenční ani distanční výuka nebude v tomto týdnu probíhat. ŠJ nevaří. ŠD nebude pro malý zájem v provozu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informovalo, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Prodloužení uzavření MŠ Rudolfova, informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině od 1. 2. do 14. 2. 2021

Uzavření MŠ Rudolfova bylo prodlouženo do 3. 2. 2021. 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Uzavření MŠ Rudolfova

MŠ Rudolfova bude uzavřena z důvodu karantény, která byla stanovena ode dne vyhlášení 23.1. do 31.1. 2021. Doba uzavření MŠ byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny dětí a pedagogů a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce zařízení. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 21. 01. 2021.


Praktičtí lékaři vystaví žádanky a rodiče sami objednají dítě na jimi zvolené odběrové místo.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 01.02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření. vč. absolvování PCR testů. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.


Informace k provozu ZŠ a MŠ v týdnu od 25. 1. 2021

MŠMT informuje, že v návaznosti na prodloužení nouzového stavu byla  prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, se předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem. Vlastní předání listinné podoby výpisu z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 se odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku.

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021Informace k hodnocení žáků v 1. pololetí školního roku 2020/2021

Provoz ZŠ a MŠ od 11. 1. 2021

Podle sdělení MŠMT provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021.

Sdělení školní jídelny

Od 4. 1. 2021 mají žáci obědy opět přihlášené. Žádáme rodiče žáků, kteří obědy nechtějí, aby si je odhlásili. V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce (1. a 2. třídy). Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů. Jídelna nyní vydává obědy do 13:00.

AKTUALITY

Třídní schůzky, ředitelské volno

Třídní schůzky se budou konat v úterý 15. 11. od 17.00 hod.

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. dne 18. 11. 2022 z organizačních důvodů (dokončení opravy havárie kanalizační stoky) volný den (ředitelské volno). Tento den nebude probíhat výuka, mimo provoz bude jídelna i školní družina.

Vzdělávání distančním způsobem

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign