Login

Aktuality ZŠ a MŠ Na Pěšině

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020

Vzhledem k prohlášení MZd chceme informovat o provozu ZŠ Na Pěšině v pátek 25. 9. 2020:
Ředitel školy nevyhlásí na tento den ředitelské volno. Rodiče mohou ale žáky omluvit na tento den z vyučování, při sníženém počtu žáků ve třídě bude výuka zaměřena pouze na opakování a procvičování.

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušekNové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušek

Mimořádné opatření MZd - nošení roušekMimořádné opatření MZd - nošení roušek

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1. 9. – 1. školní den: 
 • 8:00 — 8:45
Středa 2. 9.:
 • Žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40
 • Žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
V úterý 1. 9. a ve středu 2. 9. vydává jídelna obědy 11:20 — 12:30

Čtvrtek 3. 9.:
 • Žáci 1. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
Pátek 4. 9.:
 • vyučování podle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
Volitelné předměty začínají od 14. září.

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Provoz ZŠ 2020_2021 infoProvoz ZŠ 2020_2021 info

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáčků s vychovatelkami školní družiny se bude konat 27.8.2020 od 16.00 hodin v prostorách ŠD. Vstup zadním vchodem od hřiště.

Rozdávání vysvědčení

Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 bude všem žákům předáno 30. června ve třídách nebo venku v areálu školy. Konkrétní místo a čas bude žákům a rodičům sdělen třídními učiteli. V případě předávání vysvědčení ve třídě musí žáci, kteří se nyní neúčastní výuky ve škole, odevzdat před vstupem do školy čestné prohlášení.

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín

Soutěž o tablet pro žáky 8. tříd z regionu Děčín
Zadání soutěže pro žáky 8. tříd z regionu Děčín:
 
Napiš esej nebo natoč video nebo vytvoř podcast nebo udělej koláž na téma:
ZAJÍMAVÉHO PROFESNÍHO PŘÍBĚHU někoho z tvého okolí či někoho známého.
 
Své příspěvky mohou žáci zasílat na: karierko.soutez@gmail.com do 30. září 2020.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 18. června od 16:00 se ve třídách 5. A a 5. B (pavilon školní družiny) koná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem z ulice Na Pěšině. Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí a byli vybaveni rouškami.
Děkujeme,
H. Leibnerová, Y. Jiránková

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 2. stupně

Čestné prohlášeníČestné prohlášení

Sdělení školní jídelny

Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu.

Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který podal také přihlášku do oboru Gymnázium se sportovní přípravou a tuto školu uvedl v prvním pořadí na přihlášce s modrým podtiskem, bude konat jednotnou přijímací zkoušku v této škole. Ze závažných důvodů může Centrum po domluvě a se souhlasem uchazeče změnit školu, ve které uchazeč bude zkoušku konat.

TYP OBORU ŘÁDNÝ TERMÍN NÁHRADNÍ TERMÍN 
ČTYŘLETÉ OBORY A NÁSTAVBOVÁ STUDIA8. 6. 202023. 6. 2020
ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA9. 6. 202023. 6. 2020

Více informací naleznete zde

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 2019/2020 – žáci 1. stupně

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupněOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině v období do konce školního roku 20192020 – žáci 1. stupně

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníkůOchrana zdraví a provoz ZŠ Na Pěšině při osobní přítomnosti žáků ve škole – žáci 9. ročníků

Příloha - čestné prohlášeníPříloha - čestné prohlášení

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD v březnu 2020

Další informace k k zápisu

Způsob podávání Žádosti o přijetí, a co musí žádost obsahovat, je popsáno v níže uvedeném pokynu podle doporučení MŠMT.
Stejným způsobem prosím podávejte také Žádost o odklad povinné školní docházky. Podle ŠZ musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. PPP nás informovala, že jelikož rodiče již vyšetřených dětí nemohou vyzvednout doporučení k OŠD, nastavuje proto způsob předávání „Doporučení k OŠD“, a to tak, že toto doporučení bude zasílat datovou schránkou přímo do škol. Jinak můžete tato doporučení posílat všemi způsoby jako žádosti, navíc také na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Vzhledem k bezproblémovému průběhu zápisu bychom vás také chtěli požádat o vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou jsme jinak s rodiči vyplňovali přímo na zápisu. Také tuto přihlášku lze posílat všemi způsoby jako žádosti a dále na zsbynov@seznam.cz i bez elektronického podpisu.
Tiskopisy si můžete vytisknout, ale budou navíc v papírové podobě k dispozici k vyzvednutí od 1. 4. od 8:00 do 12:00 v MŠ Na Pěšině a v MŠ Rudolfova.

Žádost o přijetí, žádost o odklad, přihlášku k zápisu

Žádost o přijetíŽádost o přijetí

Žádost o odkladŽádost o odklad

Přihláška k zápisuPřihláška k zápisu

Zápis do 1. třídy ZŠ

Zápis do 1. třídy ZŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se tak budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky, • e-mailu s elektronickým podpisem,

• poštou (musí být doručeno do 30.04.2020),

• případně dle konkrétní situace osobním podáním.

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce bude obsahovat:

• jméno a příjmení dítěte,

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,

• konkrétní základní školu,

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),  jméno a příjmení tohoto zástupce,  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte.

V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky budou sděleny podrobnější informace pracovníkem školy.

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

Ředitel

Informace - přijímací zkoušky na SŠ

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 má proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška - z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky.


Informace ke koronaviru pro seniory

Informace ke koronaviru pro seniory MM DěčínInformace ke koronaviru pro seniory MM Děčín

Důležité sdělení

Rada statutárního města Děčín na svém zasedání dne 16.3.2020 rozhodla, že s účinností od 17.3.2020 budou uzavřené Mateřská škola Na Pěšině 331 a Mateřská škola Rudolfova 76.

Čtyři mateřské školy v Děčíně zůstávají i nadále v provozu. Jsou to MŠ Riegrova, Liliova, Klostermannova a Školní. Ostatní mateřské školy se z rozhodnutí rady města zavírají.

Pro vedení města je nadále velmi důležité pomoci těm rodičům, kteří pracují v Integrovaném záchranném systému, ve zdravotnictví, rodičům samoživitelům a těm rodičům, kteří docházejí do zaměstnání a nemají žádnou možnost hlídání. Mateřské školy pro rodiče těchto dětí budou otevřeny od půl sedmé ráno do 16 hodin. Je nutné, aby se rodiče domluvili s řediteli svých MŠ, do jaké MŠ své děti mohou přivést. Vedení otevřených mateřských škol zajistí, aby v kolektivu nebylo více než patnáct dětí. Poděkování patří nejen rodičům za pochopení nelehké situace, ale především veškerému personálu mateřských škol za vstřícnost a ochotu udržet MŠ v provozu.

Michal Slavík, ředitel

Vzdělávání žáků během mimořádného opatření

Vážení rodiče,

mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o uzavření škol platí do odvolání. Proto chceme za těchto podmínek využít některé nástroje distančního vzdělávání. Chtěl bych Vás tedy požádat, abyste podle vlastních možností pomáhali svým dětem s plněním úkolů, zaslaných jejich učiteli. Je důležité, aby si děti uvědomily, že nemají jen volno a „mimořádné prázdniny“, ale že se musejí i za těchto ztížených podmínek vzdělávat, každý podle svých schopností.

Děkuji za pochopení a Vaši pomoc,

M. Slavík, ředitel školy

Informace ŠJ

Na základě rozhodnuti o uzavření ŠJ informujeme, že obědy byly všem strávníkům odhlášeny.

Zita Jetmarová
vedoucí ŠJ

UZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLYUZAVŘENÍ ŠKOLY

UZAVŘENÍ ŠKOLY

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se nařizuje následující:

Od 18.00 hodin 10. 3. 2020 jsou uzavřeny na celém území ČR všechny ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, a to včetně školních jídelen a školních družin.

Mateřských škol se toto omezení netýká.

Toto omezení je nařízeno na dobu neurčitou.

Dále jsou omezeny všechny sportovní, kulturní, náboženské akce s účastí nad 100 osob.

 

V Děčíně 10. 3. 2020

 

 

PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD.

ředitel

Sdělení Krajské hygienické stanice

Na Krajskou hygienickou stanici se obracejí rodiče, že jim některé školy po návratu z jarních prázdnin, které rodina trávila v Itálii, nebo v zahraničí, odmítají vzít děti do výuky.  Za rizikové oblasti (oblasti s nákazou koronavirem) se v současnosti považují regiony v severní Itálii, a to oblasti: Emilia Romagna, Benátsko (Veneto), Lombardie, Piemont.

Po návratu z těchto oblastí, prosím, telefonicky kontaktujte (a to i v případě, že nemáte vy ani vaše děti žádné příznaky onemocnění)  svého obvodního nebo dětského lékaře a Krajskou hygienickou stanici, která rozhodne o případné 14 denní domácí karanténě a poskytne další informace.

Tímto krokem budete chránit nejen zdraví své a svých dětí, ale také zaměstnanců a ostatních žáků školy.

V případě, že osoba není umístěna do karantény, doporučuje se i přesto 14 dní po opuštění rizikové oblasti sledovat svůj zdravotní stav s ohledem na případné počínající respirační onemocnění (především objevení teploty nad 38°C, suchý kašel, dýchací obtíže, bolesti svalů a kloubů).

Pokud dítě či student netrpí žádnými problémy a nebyla u něj nařízena karanténa, není důvod k jeho vyřazení z vyučování (či jiného kolektivu).

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Děčíně:

477 755 260, 477 755 261, 477 755 264, 477 755 210

 

Telefonní kontakty na Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje v Ústí nad Labem:

477 755 160, 477 755 163, 477 755 164, 477 755 166, 477 755 167, 477 755 110

 

Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem

MUDr. Kateřina Kreutzerová

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

se sídlem v Ústí nad Labem

územní pracoviště Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem

e-mail: katerina.kreutzerova@khsusti.cz

tel.: 477755250

Vážení rodiče,

Na základě konzultace s KHS Ústí nad Labem doplňujeme včerejší informaci.

Všichni žáci (děti), kteří se vrátili z Itálie z oblastí nákazy koronavirem v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo' Euganeo), Piemontu a Emilia Romagna, se musí spojit s Krajskou hygienickou stanicí (+420 477 755 111) nebo s hygienickou stanicí v Děčíně (+420 477 755 260) a prokonzultovat s nimi případnou karanténu.

 

Děkuji Michal SlavíkVážení rodiče,
 
bohužel nastala chvíle, kdy koronavirus začíná ohrožovat naši zemi. Z tohoto důvodu Vás žádám: pokud jste byli v době jarních prázdnin v zahraničí se svým synem – dcerou / žákem naší školy, kontaktujte prosím svého lékaře s doporučením uvalení 14tidenní preventivní karantény. Tímto krokem budete chránit zdraví své, svých dětí, ale také všech zaměstnanců školy a ostatních žáků školy.
 
O dalších krocích ze strany školy ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí budete neprodleně informováni prostřednictvím našich www stránek.
 
Děkujeme za pochopení

Michal Slavík, ředitel organizace

Sbírka hraček a plyšáků

Sbírka hraček a plyšákůNaše škola pořádá dobročinnou sbírku hraček a plyšáků pro Krůčky. Kromě hraček můžete přispět i dětskými knížkami v dobrém stavu. Všechny hračky musí být čisté, plyšáci vypraní. Sbírku má na starost Mgr. Michaela Jílková, hračky mohou děti odevzdávat i třídním učitelům, případně v kanceláři. Sbírka trvá do 14. února. Více o Krůčkách si můžete přečít na https://krucky.webnode.cz/

Závěr 1. pololetí 2019/2020

1. pololetí školního roku 2019/2020 končí ve čtvrtek 30. ledna − třídní učitelky a učitelé zhodnotí pololetí a předají žákům výpis z vysvědčení. Vyučování končí na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni během 5. vyučovací hodiny (12:20 − 12:35). 3. třídy končí normálně po plavání.

Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 31. ledna.

Jarní prázdniny jsou v Děčíně stanoveny na týden 24. − 28. 2. 2020.

Poděkování čtvrťáků za podporu předvánočních jarmarků

V prosinci minulého roku upořádali čtvrťáci v rámci projektu Abeceda peněz předvánoční jarmarky. Přinášíme jejich poděkování všem, kteří jim pomáhali:

Poděkování 4. APoděkování 4. B

Fotografie z akce

Přání

Rozsvícený betlém ve vestibulu školy

Vážení rodiče, milé děti,
chtěl bych vám jménem všech zaměstnanců naší školy popřát příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2020.
PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD., ředitel školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Pozvánka na vystoupení divadelního kroužku Letos chodí Marie, 17. 12. 2019 v 16:00, vestibul školy

Informace k týdnu 16. – 20. 12. 2019

 • 16. 12. – 19. 12.: vyučování podle rozvrhu bez odpoledního vyučování (7. - 9. hod.)
 • pátek 20. 12.: vánoční besídky, 1. st. – vyučování končí v 11:40, 2. st. – vyučování končí v průběhu 4. vyuč. hodiny (11:20 – 11:35); výdej obědů do 13:00
 • od 21. 12. 2019 do 5. 1. 2020 – vánoční prázdniny, škola začíná v pondělí 6. 1. 2020

Vánoční trhy

Pozvánka na Vánoční trhy, 11. a 12. 12., 11:00 - 16:30Tradiční prodejní vánoční trhy se konají ve středu 11. prosince a ve čtvrtek 12. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Vánoční výrobky budou nabízet a prodávat žáci devátých tříd. Všechny srdečně zveme!

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)Ve čtvrtek 14. listopadu jsme se přenesli v čase. Ke 30. výročí sametové revoluce jsme si v rámci akce nazvané Ohlédnutí za dobou minulou vážně i nevážně připomněli období socialismu v naší zemi.

Návštěvníci akce si vyzkoušeli různé workshopy, například se snažili uvázat pionýrský šátek a složit pionýrský slib, přiřazovali ceny z roku 1989 k jednotlivým produktům, vzpomínali na písničky, filmy a knihy této doby. Ihned při vstupu si museli také složit vlastní
 trikoloru, kterou poté po celou dobu akce měli připnutou na hrudi.

Akci provázela dvě vystoupení - autorské čtení bývalých žáků (Filipa Hondla a Robina Rosického) a ke konci odpoledne členky Bynovského divadelního kroužku recitovaly texty z knih, jejichž dětští hrdinové vypráví o době socialismu a popisují ji tak, jak ji ony samy prožívají, často tedy velmi úsměvně. 
Fotografie zde

Druháci v ZOOškole

Druháci v ZOOškoleDěti ze 2. A se zúčastnily výukového programu ZOOškola s tématem lesních zvířat, který byl spojený s návštěvou expozice Rajské ostrovy. I přes nepřízeň počasí se návštěva ZOO moc líbila.


Fotografie zde

Ohlédnutí za dobou minulou (vážně i nevážně)

Pozvánka na akci ke 30. výročí sametové revolucePozvánka na akci ke 30. výročí sametové revoluce

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v pondělí 18. listopadu od 17:00.
Vyučování končí max. ve 13:30.

Důležité sdělení – provoz školy v době stávky

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Škola je schopna zajistit od 8:00 do 11:40 dohled žákům 1. – 3. tříd, kterým rodiče nemohli sehnat hlídání. Prosíme rodiče těchto žáků, aby během dneška oznámili třídním učitelům, že využijí této možnosti a jejich děti přijdou ve středu do školy. Jídelna vaří.

Důležité sdělení – stávka

Ve středu 6. 11. proběhne na škole stávka pedagogických pracovníků. Vyučování bude zrušeno.
Omlouváme se za způsobené nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Sběr kaštanů

Sběr kaštanůNa prvním stupni se žáci zapojili do sběru kaštanů pro lesní zvěř. Celkem se podařilo sebrat 1 100 kg. Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří pomáhali s dopravou do školy.

Abeceda peněz

Abeceda penězNaši čtvrťáci se zapojili do vzdělávacího projektu Abeceda peněz, který se zaměřuje se na rozvoj finanční gramotnosti žáků mladšího školního věku. Projekt zahájili návštěvou pobočky ČS.

Programování hrou a ukázky robotů

Programování hrou a ukázky robotůŽákům ve 3. A a 4. B představil pan ing. M. Moc z ČVUT Děčín zajímavý program Programování hrou, děti zaujaly především ukázky robotů. Fotografie zde

Školní rok 2019/2020 zahájen

Školní rok 2019/2020 zahájenV pondělí 2. září začal pro všechny žáky, rodiče a zaměstnance školy další školní rok 2019/2020. Prvňáčky se svými rodiči přivítaly paní učitelky dokonce v kostýmech a všechny přišel krátce pozdravit ředitel školy PaedDr. Ing. Michal Slavík, PhD. Prvňáčkům přejeme, aby se jim ve škole líbilo!

Vchod do školní družiny

Jako vchod do ŠD se bude nadále využívat zadní vchod od hřiště. Tento prostor je momentálně staveništěm, procházejte zde prosím se zvýšenou opatrností. Děkujeme.

Schůzka ŠD

Schůzka rodičů prvňáků s vychovatelkami ŠD se bude konat ve středu 28. 8. od 16:00 v školní družině.

Organizace školního roku 2020/2021

Organizace školního roku 2020/2021 (informace MŠMT)Organizace školního roku 2020/2021 (informace MŠMT)

Organizace začátku školního roku 2020/2021

Úterý 1. 9. – 1. školní den: 
 • 8:00 — 8:45
Středa 2. 9.:
 • Žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40
 • Žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
V úterý 1. 9. a ve středu 2. 9. vydává jídelna obědy 11:20 — 12:30

Čtvrtek 3. 9.:
 • Žáci 1. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
Pátek 4. 9.:
 • vyučování podle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
Volitelné předměty začínají od 14. září.

Sportovní dny

Sportovní dnyI letošní rok si děti 1. i 2. stupně ve dvou červnových dnech zasportovaly v atletických disciplínách a míčových hrách na našem novém školním hřišti. Počasí nám přálo, děti se snažily podat co nejlepší výkony. Vítězům i všem, co se zúčastnili, gratulujeme. Velké díky patří organizátorům − Aničce Dobešové a Janu Dvořákovi.

Dětský den

Dětský den V pátek 31. 5. oslavili žáci 2. stupně již tradičně Den dětí. Celé třídní kolektivy soutěžily v různých disciplínách, které si evidentně užívaly. Děti musely vylovit šifru ze zkumavky ukryté na dně ...
Více informací

Pohádkový les pro naše mateřinky

Dnes žáci 8. B připravili se svou třídní učitelkou Pohádkový les pro děti z našich mateřinek. Děti musely splnit celkem 8 úkolů - zatlouct hřebíčky, poskládat puzzle, přenést míček na pánvičce, ...
Více informací

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

Tichý svět

Tichý světV úterý naši školu již podruhé navštívili pracovníci organizace Tichý svět – Ústecký kraj. Další děti na 2. stupni se seznámily s informacemi ze světa neslyšících. Žáci si mohli hravou formou vyzkoušet nejen znakový jazyk, ale také jaké to je neslyšet, a jak těžké je odezírat.

Další skvělé úspěchy ve vybíjené!

Další skvělé úspěchy ve vybíjené!Jsou tady další vynikající úspěchy ve vybíjené! Naše dívky v krajském kole získaly výborné 2. místo. A kluci v úterý 30. dubna po vítězství v okrese zvítězili i v krajském kole v Chomutově a postupují na republiku! Díky za skvělé výkony, všem gratulujeme a klukům budeme fandit v republikovém kole.

Naši žáci bodovali ve vybíjené

Naši žáci bodovali ve vybíjené V minulém týdnu proběhl na ZŠ Miroslava Tyrše turnaj ve vybíjené školních družstev. Chlapci soutěžili v úterý 9. 4., dívky pak o den později, ve středu 10. 4. Obě družstva předvedla skvělé výkony a ...
Více informací

Den otevřených dveří

Ještě před zápisem do 1. ročníku ZŠ (pátek 12. dubna 2019, 8:00 - 17:00) bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který se bude konat ve čtvrtek 11. dubna 2019. Ti, kteří by se chtěli zúčastnit výuky na 1. stupni ZŠ (1. - 4. vyučovací hodinu) nebo si jen prohlédnout školu, se mohou přihlásit v kanceláři školy.

Třídní schůzky a přijímačky na SŠ

Třídní schůzky se budou konat v úterý 16. dubna od 17:00.

Ve dnech 12. a 15. dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 9. tříd, kteří se zkoušek nezúčastní, mají zkráceno vyučování do 11:40.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelky a ředitelé základních škol podle § 46 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovují den zápisu do prvních ročníků základních škol v Děčíně pro školní rok 2019/2020 na pátek 12. dubna 2019 v době od 8 do 17 hodin.

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2019 dovrší šestého roku věku.

Děčínská Školní liga v miniházené byla rozehrána

Děčínská Školní liga v miniházené byla rozehránaV pátek 22. března 2019 proběhl na naší škole turnaj v miniházené. Při turnaji bylo znát, že se učitelé na školách házené věnují i při hodinách TV. Velká pochvala náleží také mladým rozhodčím, kteří, i když byli z řad žáků a žákyň, zvládli svou roli na jedničku.

Turnaje se zúčastnila družstva ze škol:

 • ZŠ Kamenická
 • ZŠ Vojanova
 • ZŠ Tisá
 • ZŠ Na Pěšině
 • ZŠ Libouchec
 • ZŠ Tyrše

Při závěrečném hodnocení dostala všechna družstva diplom a sladkou odměnu.

Antonín Čajka

Fotky z akce najdete v naší fotogalerii.

Veselé zoubky

Veselé zoubky
V úterý 12.3. proběhl v prvních třídách výukový program "Veselé zoubky" zaměřený na prevenci péče o chrup. Na modelech si prvňáčci vyzkoušeli a nacvičili správné čištění zoubků. Také se dozvěděli, jaké typy zubů máme a z čeho jsou tvořeny. Na pracovních listech si nově získané znalosti procvičili. Za snahu, pozornost a také upřímnost (někteří se totiž přiznali, že si zoubky čistí neradi - zejména večer  ) dostal každý žák malý dárek, který se jistě bude hodit. 

Lyžařský výcvikový kurz

LVK Klínovec 2019LVK Klínovec 2019

Pozvánka do Knižní čajovny

Pozvánka do Knižní čajovnyBřezen je již tradičně měsícem knihy. A my jej letos pojali trošku jinak než v letech předchozích - otevíráme Knižní čajovnu. Pokud se Vám bude líbit, otevřeme častěji, nejen jednou za rok. Tak s kým se ve středu 27. 3. uvidíme?

Veřejná sbírka fondu SIDUS

Veřejná sbírka fondu SIDUSNaše škola se již po několikáté zúčastnila Veřejné sbírky fondu SIDUS, jejíž výnos je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení a na pomoc individuálním pacientům.

Závěr 1. pololetí 2018/2019

1. pololetí školního roku 2018/2019 končí ve čtvrtek 31. ledna − třídní učitelky a učitelé předají žákům výpis z vysvědčení. Zhodnocení pololetí proběhne ve třídách  na 1. stupni 4. a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu. Vyučování končí po těchto hodinách, na 1. stupni v 11:40 a na 2. stupni ve 12:35. Jídelna vydává obědy do 13:30.
Jednodenní pololetní prázdniny jsou v pátek 1. února.

Angličtina s Noahem na 1. stupni

Angličtina s Noahem na 1. stupni V týdnu od 14. 1. do 18. 1. proběhl u nás na škole další kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím, tentokrát, na opakované žádosti rodičů, pro žáky 4. a 5. tříd. Tento kurz pořádáme ve spolupráci s ...
Více informací

Vánoční trhy

Vánoční trhyTradiční prodejní vánoční trhy se konají ve středu 12. prosince a ve čtvrtek 13. prosince od 11:00 do 16:30 ve vestibulu školy. Vánoční výrobky budou nabízet a prodávat žáci devátých tříd. Všechny srdečně zveme!

Návštěva Mikuláše

Návštěva MikulášeMikuláš, andělé a čerti tentokrát ze třídy 9. A navštívili s nadílkou děti v MŠ Na Pěšině, Dětské skupině Motýlek (MC Bělásek) i na prvním stupni ZŠ.


Fotografie zde

Koncert souboru SOLIDEO

Koncert souboru SOLIDEOV závěru listopadu se naši žáci zúčastnili zajímavého i zábavného koncertu souboru SOLIDEO, který zahrál řadu ukázek z hudební historie s využitím dobových hudebních nástrojů.

http://www.solideo.wz.cz/index.php

Vyráběli jsme pro dobročinné adventní trhy

Vyráběli jsme pro dobročinné adventní trhy Dnes jsme za naši školu předali paní Kláře Hozákové z organizace Andělé bez křídel 2 krabice výrobků, které budou prodávány na IV. Andělských vánočních trzích pro Krůčky. Krůčky jsou zájmovým ...
Více informací

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím na 2. stupni

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím na 2. stupni V uplynulém týdnu proběhl ve spolupráci s agenturou English Focus už počtvrté kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím. A opět s Noahem Krause, kterého děti znají z uplynulých let. Hlavním cílem ...
Více informací

Projekt PROKOM – setkání v OC Pivovar

Projekt PROKOM – setkání v OC PivovarV rámci projektu na podporu žáků se SVP PROKOM proběhlo 16. 11. 2018 v OC Pivovar setkání rodičů, žáků, učitelů, speciálních pedagogů a logopedů zabývajících se vzděláním žáků s vadami řeči. Žáci předvedli, co se naučili, paní učitelky ukázaly pomůcky pro rozvoj komunikace dětí. Na setkání přišly i děti z družiny, zahráli jsme si a celé setkání jsme si všichni užili.

E. Vodičková, výchovná poradkyně

VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018

Ve čtvrtek 18. října se v OC Pivovar Děčín koná VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2018 – Cesta ke vzdělání a profesi, kterého se zúčastní žáci 9. tříd a žáci vycházející z nižších ročníků.

Exkurze do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem

Exkurze do Muzea civilní obrany v Ústí nad Labem Ve středu 3. 10. a ve čtvrtek 4. 10. 2018 navštívili žáci druhého stupně Muzeum civilní obrany v Ústí nad Labem. Děti si prohlédly muzeum vybudované v bývalém protileteckém krytu z roku 1942, který ...
Více informací

Podzimní kurz s Noahem - přihlášky

19. - 23. listopadu 2018 proběhne na naší škole již tradiční kurz angličtiny s rodilým mluvčím. A opět přivítáme Noaha Krauseho. Přihlášky děti obdrží do konce tohoto týdne, kurzovné je 600,-Kč/ 15 ...
Více informací

Začátek školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. – 1. školní den: 
 • 8:00 — 8:45
 • Výdej obědů 11:00 — 12:00. Obědy jsou přihlašovány automaticky od pondělí 3. 9., změny je potřeba nahlásit ve ŠJ nebo na www.strava.cz
Úterý 4. 9.: 
 • Žáci 1. ročníku: 8:00 — 9:40
 • Žáci 2. — 5. ročníku: 8:00 — 11:40
 • Žáci 6. — 9. ročníku: 8:00 — 11:40 (budou končit během 4. vyučovací hodiny)
Středa 5. 9. — pátek 7. 9.:
 • vyučování podle rozvrhu
 • bez odpoledního vyučování
Volitelné předměty začínají od 17. září.

AKTUALITY

Provoz školy v pátek 25. 9. 2020

Vzhledem k prohlášení MZd chceme informovat o provozu ZŠ Na Pěšině v pátek 25. 9. 2020:
Ředitel školy nevyhlásí na tento den ředitelské volno. Rodiče mohou ale žáky omluvit na tento den z vyučování, při sníženém počtu žáků ve třídě bude výuka zaměřena pouze na opakování a procvičování.

Nové mimořádné opatření MZd - nošení roušek

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, stále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) pro děti a pedagogické pracovníky v těchto školách.
• Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách se ochrana dýchacích cest nevyžaduje. Ochrana dýchacích cest není vyžadována ani během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).
• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Informace k provozu ZŠ ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 naleznete v přiloženém materiálu

Schůzka s rodiči budoucích prvňáků

Ve čtvrtek 18. června od 16:00 se ve třídách 5. A a 5. B (pavilon školní družiny) koná schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Vstup do budovy školy bude umožněn hlavním vchodem z ulice Na Pěšině. Žádáme rodiče, aby přišli bez dětí a byli vybaveni rouškami. Děkujeme.

Rozdělení dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

Oznámení rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign