logotyp
Login

Zápisy do škol 2023

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ Rudolfova 76 a do MŠ Na Pěšině 331 v sobotu 13. května 2023 (9:00 - 12:00) bude z technických důvodů probíhat v počítačové učebně ZŠ. Vstup hlavním vchodem.
Děkujeme za pochopení.

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2023/2024 bude mít 2 části:

 1. Nejprve je nutné se elektronicky registrovat, registrace k zápisu budou probíhat v termínu od soboty 1. 4. 2023 do čtvrtka 13. 4. 2023 přes aplikaci ZápisyOnline. K registraci k zápisu na naši školu použijte prosím následující odkaz: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

V aplikaci vyplníte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále si zde můžete zvolit čas a místnost pro hlavní prezenční zápis, na který přijdete s budoucími prvňáčky. O této on-line registraci budete informování e-mailem.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonný zástupce potvrdit svým podpisem a přinese ji do školy v den konání hlavního prezenčního zápisu v pátek 14. 4. 2023. Další možnosti, jak žádost doručit škole jsou:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s digitálně ověřeným podpisem,
 • poštou (doporučené psaní na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05),
 • po telefonické domluvě na 412 544 271 nebo 775 861 912 osobně do kanceláře školy v jiném termínu, než je den konání zápisu,
 •  termín pro všechny tyto způsoby je 14. 4. 2023.
 1. Prezenční zápis se bude konat v pátek 14. 4. 2023 v budově školy od 8:00 do 17:00.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

 • občanský průkaz zákonného zástupce (ověření totožnosti),
 • rodný list dítěte,
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu,
 • v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (pokud je již máte).

 

Další informace k zápisu do základní školy:

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2023 dovrší šestého roku věku.

Dítě bude zapsáno v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen dítě přihlásit k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2023.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může také kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. 

Zápis - dokumenty ke stažení

Žádost o odkladŽádost o odklad

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Termín zápisu:

 • registrace on-line od 8. 5. 2023 do 12. 5. 2023
 • prezenční zápis - sobota 13. 5. 2023 od 9:00 do 12:00

K zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání využijte prosím aplikaci ONLINE ZÁPIS  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5105

Letošní zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 bude mít 2 části.

Pro letošní zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024 je nejprve nutné se elektronicky registrovat. Registrace k zápisu do MŠ budou probíhat v termínu: od 08.05.2023 do 12.05.2023 přes aplikaci ZápisyOnline. Přihlašování bude spuštěno 08.05.2023.

V aplikaci vyplníte žádost o přijetí. Dále si zde můžete zvolit čas a místnost pro hlavní prezenční zápis, na který přijdete. Mateřskou školu (MŠ Na Pěšině nebo MŠ Rudolfova) zvolte v "Zaměření". O této on-line registraci budete informování e-mailem.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí do MŠ musí zákonný zástupce potvrdit svým podpisem a přinese ji do MŠ Na Pěšině v den konání hlavního prezenčního zápisu v sobotu 13.05.2023 od 9:00 do 12:00. Dále prosím přineste vyplněné dokumenty požadované k zápisu.

Dokumenty požadované k zápisu:

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. Můžete si také stáhnout v dokumentech viz. níže "dokumenty ke stažení"  nebo po telefonické domluvě vyplnit i v MŠ.
 2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte podmínky možno po telefonické domluvě zkopírovat i v MŠ.
 3. Evidenční list dítěte včetně vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte (ke stažení níže).
 4. Občanský průkaz zákonného zástupce (ověření totožnosti), rodný list dítěte, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.

 Další možnosti, jak žádost doručit všechny dokumenty MŠ jsou:

 • Vhození do schránky MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX nebo MŠ Rudolfova 76, Děčín IX
 • Zaslat poštou na adresu školy: MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX, 405 05, nebo MŠ Rudolfova 76, Děčín IX, 405 05
 • Emailem: zaslat na emailovou adresu msnapesine@seznam.cz (MŠ Na Pěšině) nebo MSenfeldova@seznam.cz (MŠ Rudolfova). Dokumenty však musí být podepsané elektronickým podpisem.
Počet volných míst:
MŠ Na Pěšině: 29
MŠ Rudolfova: 13

V případě, že nemáte technické podmínky nebo si nevíte rady - zavolejte na telefonní čísla 775 861 916 (MŠ Na Pěšině), 603 819 773 (MŠ Rudolfova) a domluvíme si osobní schůzku, kde vše vyřešíme.

AKTUALITY

Závěr 1. pololetí školního roku 2023/2024, prázdniny

Ve středu 31. 1. 2024 budou žákům rozdány výpisy z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2023/2024. Zhodnocení pololetí a rozdání výpisů proběhne na 1. stupni 4. vyučovací hodinu a na 2. stupni 5. vyučovací hodinu, těmito hodinami 31. 1. vyučování končí.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. 2. 2024 a týdenní jarní prázdniny 12. 2. - 18. 2. 2024.

Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vám poděkovali, že jste naši školu podpořili návštěvou letošních VÁNOČNÍCH TRHŮ, které byly díky Vám mimořádně úspěšné. Peníze, které jsme získali, použijeme pro naše žáky: na ceny a odměny pro sportovní dny, dětský den, na materiál pro další tvoření, případně i na účast našich žáků na turnajích a soutěžích. DĚKUJEME a doufáme, že Vám výrobky, které jste si od nás odnesli, budou dělat radost.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Kolektiv ZŠ a MŠ Na Pěšině

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign