logotyp
Login

Zápisy do škol 2024

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 - plakátZápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 - plakát

Zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

letošní zápis do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025 bude mít 2 části:

 1. Nejprve je nutné se elektronicky registrovat, registrace k zápisu budou probíhat v termínu od pondělí 1. 4. 2024 do čtvrtka 11. 4. 2024 přes aplikaci ZápisyOnline. K registraci k zápisu na naši školu použijte prosím následující odkaz: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbynov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4972

V aplikaci vyplníte žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Dále si zde můžete zvolit čas a místnost pro hlavní prezenční zápis, na který přijdete s budoucími prvňáčky. O této on-line registraci budete informování e-mailem.

Elektronicky vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání musí zákonní zástupci potvrdit svým podpisem a přinést ji do školy v den konání hlavního prezenčního zápisu v pátek 12. 4. 2024. Další možnosti, jak žádost doručit škole jsou:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s digitálně ověřeným podpisem,
 • poštou (doporučené psaní na adresu: ZŠ a MŠ Děčín IX p. o., Na Pěšině 330, Děčín IX, 405 05),
 • po telefonické domluvě na 412 544 271 nebo 775 861 912 osobně do kanceláře školy v jiném termínu, než je den konání zápisu,
 •  termín pro všechny tyto způsoby je 12. 4. 2024.
 1. Prezenční zápis se bude konat v pátek 12. 4. 2024 v budově školy od 8:00 do 17:00.

K žádosti o přijetí je nutno doložit:

 • občanský průkaz zákonného zástupce (ověření totožnosti),
 • rodný list dítěte,
 • v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu,
 • v případě žádosti o odklad: doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa (pokud je již máte).

 

Další informace k zápisu do základní školy:

Zapsány mohou být děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šestého roku věku.

Dítě bude zapsáno v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud se zákonný zástupce nemůže z vážných důvodů dostavit ve stanoveném termínu, je povinen dítě přihlásit k zápisu k povinné školní docházce do 30. dubna 2024.

Kdo by potřeboval nějaké konkrétní informace k zápisu, vyplnění přihlášky, žádosti o odklad apod. může také kontaktovat Mgr. Yvetu Jiránkovou na tel. 607 221 314. 

Zápis - dokumenty ke stažení

Žádost o odkladŽádost o odklad

AKTUALITY

Ředitelské volno

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. ve dnech 29. 4. a 30. 4. 2024 z organizačních důvodů volné dny (ředitelské volno). V tyto dny nebude probíhat výuka, mimo provoz bude jídelna i školní družina.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se budou konat v úterý 16. dubna 2024 od 17 hodin.

Informace k zápisu do 1. ročníků základních škol pro školní rok 2024/2025

obrázek

Online výukové materiály

Fotografie tříd 2018/2019, 2020/2021

Prohlášení o přístupnosti webových stránek
Domů Zš a Mš Na Pěšině
.28. 9. - 2. 10. 2015

Pondělí Státní svátek - Nevaří se

Úterý Zelňačka
Rybí prsty - děti, smaž.rybí filé - dospělí, brambory, yofresh, obloha
Zelený čaj

Středa Kroupová polévka
I Milánské špagety, strouhaný sýr, džus
II Kynutý koláč se švestkami a mákem, kakao

Čtvrtek Vločková polévka
Kuřecí maso po čínsku, rýže
Džus, ovoce

Pátek Gulášová polévka
I Hrachová kaše, párek, okurka
II Zeleninové lečo, chleba
Ovocný čaj

Created by © 2015 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign